Waarden opzoeken met VERT.ZOEKEN, INDEX of VERGELIJKEN (2023)

Tip:Gebruik de nieuwe functies XLOOKUP en XMATCH, verbeterde versies van de functies die in dit artikel worden beschreven. Deze nieuwe functies werken in elke richting en geven standaard exacte overeenkomsten weer, waardoor ze gemakkelijker en gemakkelijker te gebruiken zijn dan hun voorgangers.

Stel dat u een lijst met kantoorlocatienummers hebt en dat u moet weten welke werknemers zich in elk kantoor bevinden. De spreadsheet is enorm, dus u denkt misschien dat het een uitdagende taak is.Het is eigenlijk heel eenvoudig om te doen met een opzoekfunctie.

De functies VERT.ZOEKEN en VERT.ZOEKEN, samen met INDEX en MATCH,zijn enkele van de handigste functies in Excel.

Opmerking:De functie Wizard Opzoeken is niet meer beschikbaar in Excel.

Hier ziet u een voorbeeld van het gebruik van VERT.ZOEKEN.

=VERT.ZOEKEN(B2;C2:E7;3;WAAR)

(Video) How to use Excel Index Match (the right way)

In dit voorbeeld is B2 het eerste argument,een gegevenselement dat de functie moet werken. Voor VERT.ZOEKEN is dit eerste argument de waarde die u wilt zoeken. Dit argument kan een celverwijzing of een vaste waarde zijn, zoals 'smith' of 21.000. Het tweede argument is het cellenbereik, C2-:E7, waarin wordt gezocht naar de waarde die u wilt zoeken. Het derde argument is de kolom in dat celbereik die de waarde bevat die u zoekt.

Het vierde argument is optioneel. Voer WAAR of ONWAAR in. Als u WAAR invoert of het argument leeg laat, wordt met de functie een niet-geheel exacte overeenkomst geretourneerd van de opgegeven waarde in het eerste argument. Als u ONWAAR invoert, komt de functie overeen met de waarde die is opgegeven via het eerste argument. Met andere woorden: als u het vierde argument leeg laat of WAAR ingaat, hebt u meer flexibiliteit.

In dit voorbeeld ziet u hoe de functie werkt. Wanneer u een waarde in cel B2 (het eerste argument) in typt, zoekt VERT.ZOEKEN in de cellen in het bereik C2:E7 (2e argument) en geeft als resultaat de dichtstbijzijnde geschatte overeenkomst van de derde kolom in het bereik, kolom E (derde argument).

Waarden opzoeken met VERT.ZOEKEN, INDEX of VERGELIJKEN (1)

Het vierde argument is leeg, dus de functie retourneert een geschatte overeenkomst. Als dit niet het geval zou zijn, zou u een van de waarden in kolom C of D moeten invoeren om een resultaat te verkrijgen.

(Video) INDEX VERGELIJKEN (index match) - Excel Tutorial in het Nederlands

Wanneer u vertrouwd bent met VERT.ZOEKEN, is de functie VERT.ZOEKEN even eenvoudig te gebruiken. U voert dezelfde argumenten in, maar zoekt in rijen in plaats van kolommen.

INDEX en OVEREENKOMST gebruiken in plaats van VERT.ZOEKEN

Er zijn bepaalde beperkingen met het gebruik van VERT.ZOEKEN. Met de functie VERT.ZOEKEN kan alleen een waarde van links naar rechts worden opzoekt. Dit betekent dat de kolom met de waarde die u op zoekt, altijd links van de kolom met de retourwaarde moet staan. Als uw spreadsheet niet op deze manier is gemaakt, gebruikt u geen VERT.ZOEKEN. Gebruik in plaats daarvan de combinatie van de functies INDEX en OVEREENKOMST.

In het volgende voorbeeld wordt een kleine lijst getoond waar de waarde die we zoeken, Chicago, zich niet in de meest linkse kolom bevindt. We kunnen VERT.ZOEKEN dus niet gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de functie VERGELIJKEN voor het vinden van Chicago in het bereik B1-B11. Deze wordt gevonden in rij 4. Vervolgens wordt door INDEX deze waarde gebruikt als het opzoekargument en wordt de bevolking van Chicago gevonden in de 4e kolom (kolom D). De gebruikte formule wordt weergegeven in cel A14.

Waarden opzoeken met VERT.ZOEKEN, INDEX of VERGELIJKEN (2)

Zie het artikel https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ Bill Jelen, Microsoft MVP voor meer voorbeelden van het gebruik van INDEX en OVEREENKOMEN in plaats van VERT.ZOEKEN.

Probeer het eens

Als u wilt experimenteren met opzoekfuncties voordat u ze met uw eigen gegevens gaat uitproberen, vindt u hier enkele voorbeeldgegevens.

(Video) X ZOEKEN (veel handiger dan VERT.ZOEKEN en INDEX / VERGELIJKEN !!

VERT.ZOEKEN Voorbeeld op het werk

Kopieer de volgende gegevens naar een leeg werkblad.

Tip:Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Dichtheid

Viscositeit

Temperatuur

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

Formule

Beschrijving

Resultaat

=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;2)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 1 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 1 in kolom A gevonden, in dit geval 0,946, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom B in dezelfde rij.

2,17

=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;3;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 1 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 1 in kolom A gevonden, in dit geval 0,946, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom C in dezelfde rij.

100

=VERT.ZOEKEN(0,7;A2:C10;3;FALSE)

Met behulp van een exacte waarde wordt naar de waarde 0,7 gezocht in kolom A. Aangezien kolom A geen exacte overeenkomst bevat, levert dit een fout op.

#N/B

=VERT.ZOEKEN(0,1;A2:C10;2;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 0,1 gezocht in kolom A. Aangezien 0,1 kleiner is dan de kleinste waarde in kolom A, levert dit een fout op.

#N/B

=VERT.ZOEKEN(2;A2:C10;2;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 2 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 2 in kolom A gevonden, in dit geval 1,29, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom B in dezelfde rij.

1,71

VOORBEELD VAN VERT.ZOEKEN

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip:Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Assen

Lagers

Bouten

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formule

Beschrijving

Resultaat

=HORIZ.ZOEKEN("Assen"; A1:C4; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Assen' in rij 1 en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom A).

4

=HORIZ.ZOEKEN("Lagers"; A1:C4; 3; ONWAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Lagers' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom B).

7

=HORIZ.ZOEKEN("B"; A1:C4; 3; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'B' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven. Omdat geen exacte overeenkomst voor 'B' wordt gevonden, wordt de volgende grootste waarde gebruikt die kleiner is dan 'B': 'Assen' in kolom A.

5

=HORIZ.ZOEKEN("Bouten"; C1:C4; 4)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Bouten' in rij 1 en wordt de waarde van rij 4 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom C).

11

=HORIZ.ZOEKEN(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar het getal 3 in de uit drie rijen bestaande matrixconstante en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom (in dit geval de derde kolom) als resultaat gegeven. Er zijn drie rijen met waarden in de matrixconstante en de rijen worden met behulp van een puntkomma (;) van elkaar gescheiden. Omdat 'c' in rij 2 wordt gevonden en de waarde zich bevindt in dezelfde kolom als 3, wordt 'c' als resultaat gegeven.

c

Voorbeelden van INDEX en OVEREENKOMEN

In dit laatste voorbeeld worden de functies INDEX en OVEREENKOMST samen gebruikt om het vroegste factuurnummer en de bijbehorende datum voor elk van de vijf steden te retourneren. Aangezien de datum wordt opgeleverd als getal, wordt de functie TEKST gebruikt om het getal op te maken als een datum. De functie INDEX gebruikt het resultaat van de functie VERGELIJKEN als argument. De combinatie van de functies INDEX en VERGELIJKEN wordt in elke formule tweemaal gebruikt: eerst om het factuurnummer op te leveren en daarna om de datum op te leveren.

(Video) Nieuw in Excel 365 - X.ZOEKEN vervanger van VERT.ZOEKEN (en INDEX+MATCH)

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip:Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Factuur

Plaats

Factuurdatum

Oudste factuur per plaats, met datum

3115

Amsterdam

7-4-12

="Amsterdam = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Amsterdam",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Amsterdam",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3137

Amsterdam

9-4-12

="Assen = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Assen",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Assen",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3154

Amsterdam

11-4-12

="Den Bosch = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Den Bosch",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Den Bosch",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3191

Amsterdam

21-4-12

="Nijmegen = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Nijmegen",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Nijmegen",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3293

Amsterdam

25-4-12

="Tilburg = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Tilburg",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Tilburg",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3331

Amsterdam

27-4-12

3350

Amsterdam

28-4-12

3390

Amsterdam

1-5-12

3441

Amsterdam

2-5-12

3517

Amsterdam

8-5-12

3124

Assen

9-4-12

3155

Assen

11-4-12

3177

Assen

19-4-12

3357

Assen

28-4-12

3492

Assen

6-5-12

3316

Den Bosch

25-4-12

3346

Den Bosch

28-4-12

3372

Den Bosch

1-5-12

3414

Den Bosch

1-5-12

3451

Den Bosch

2-5-12

3467

Den Bosch

2-5-12

3474

Den Bosch

4-5-12

3490

Den Bosch

5-5-12

3503

Den Bosch

85-12

3151

Nijmegen

9-4-12

3438

Nijmegen

2-5-12

3471

Nijmegen

4-5-12

3160

Tilburg

18-4-12

3328

Tilburg

26-4-12

3368

Tilburg

29-4-12

3420

Tilburg

1-5-12

3501

Tilburg

6-5-12

Snelzoekkaart: VERT.ZOEKEN-

(verwijzing)

VERT.ZOEKEN

(Video) Index en Vergelijken: alternatief voor verticaal zoeken

Videos

1. VERT.ZOEKEN
(Excel voor Beginners)
2. index in combinatie met vergelijken
(Van Vliet Productions)
3. Index-Vergelijken
(Excel voor marketeers)
4. Verticaal zoeken in Excel
(Sherpaan BV)
5. Excel || Zoeken met INDEX en VERGELIJKEN - De praktijk
(ExcelXL.nl)
6. MS Office 365 - Excel: Zoek- en verwijsfuncties - De functie VERT.ZOEKEN()
(vdabwebleren)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 04/02/2023

Views: 6079

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.